Wat is ons doel?

De Heemkundige Kring Scilla vzw werd opgericht in 1966.

De normen van de kring zijn tot op heden ongewijzigd gebleven en kunnen samengevat worden in drie trefwoorden:

heemschut - heemkunde - ledenwerking

Onze vereniging heeft tot doel:

  • belangstelling te wekken voor heemkunde in het algemeen, maar in het bijzonder over Schilde en omgeving

  • studies te verrichten die kunnen bijdragen tot het beter leren kennen en waarderen van de heemkunde

  • het verzamelen, vrijwaren en beheren van voorwerpen en gebouwen die waardevol zijn voor het heemkundig patrimonium

  • het uitgeven van publicaties en het inrichten van activiteiten die kunnen bijdragen tot de bovenvermelde doelstellingen